កាសឥតខ្សែ ANC

  • សំលេងរំខានលុបចោលកាសឥតខ្សែ

    ប្រសិនបើយើងយកជើងហោះហើរសម្រាប់វណ្ណៈអាជីវកម្មជាធម្មតាគួរតែមានសម្លេងរំខានដែលអាចលុបចោលបាន។ ក្នុងកំឡុងពេលនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមុនពេលបញ្ចេញសំឡេងកង្ហារខ្យល់អតិបរមាសំលេងរំខានលុបចោលកាសគឺ ...
    អាន​បន្ថែម