កាសស្តាប់ត្រចៀកឥតខ្សែ ANC

  • Active Noise Canceling Wireless Headphone

    ប្រសិនបើយើងជិះយន្តហោះ សម្រាប់ថ្នាក់ធុរកិច្ច ជាធម្មតាគួរតែមានកាសស្តាប់សម្លេងរំខានខ្លាំងពីលើក្បាល។ខណៈពេលដែលនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង មុនពេលការចេញផ្សាយនៃ Air pods max កាសស្តាប់សំឡេងរំខានសកម្មគឺ...
    អាន​បន្ថែម

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖